GLAVNI MENU OSZTÁLYOK
Szexuális nevelés az iskolákban - Školski udžbenici
Szexuális nevelés az iskolákban
2014.03.15.

A Vajdasági Közegészségügyi Intézet felmérése szerint minden nyolcadik középiskolás diák aktív nemi életet él, és nemegyszer kényszerül nem kívánt aktusra. A nemi jellegű kérdéseikről leginkább a médiából tájékozódnak, a kortársaikkal beszélik meg problémáikat, és mindössze 4 százalékuk folyamodik egészségügyi szakemberhez. Azonkívül, hogy tapasztalatlanok és tájékozatlanok ezen a téren, a szülőktől és az oktatási intézményektől sem kapnak kellő felvilágosítást.

A Reprodukciós egészségügyi nevelés elnevezésű projektum keretében 2013 szeptemberében tíz vajdasági középiskolában vezették be a szexuális nevelés nevű tantárgyat. A Tartományi Sport- és Ifjúságügyi Titkárság egyelőre kísérleti jellegűnek szánta a projektumot, és ha sikeresnek mutatkozik, a tartományi kormány kezdeményezni fogja, hogy bekerüljön az oktatási programba. A 1200 megkérdezett diák közül mindössze egy utasította el ennek a tantárgynak a felvételét. Az oktatás nem kötelező, hanem választható. A több mint hat hónapja indult projektum céljáról és az eddigi eredményekről Marinika Tepić tartományi sport- és ifjúságügyi titkárral beszélgetett Kabók Mellár Angéla.

 Miért tartották szükségesnek bevezetni ezt a tantárgyat?

A tartományi titkárság a sporttevékenységek finanszírozására mindig jóval több gondot fordított, mint az ifjúságot érintő kérdésekre. Mielőtt bevezettük volna a tantárgyat, körkérdés formájában felmérést végeztünk a középiskolák első osztályos diákjai körében arról, hogy érdekeltek-e egy ilyen tantárgy bevezetésében, ill. milyen ismereteik vannak ezen a téren. Mint kiderült, a középiskolások többsége az interneten tájékozódik, vagy egymással tárgyalják meg ezeket a kérdéseket. A nemi jellegű témákat illetően a fiúk mindig kissé háttérbe vannak szorulva. Emiatt a tartományi titkárság úgy döntött, hogy kísérleti jelleggel bevezeti a reprodukciós egészségügyi nevelés elnevezésű tantárgyat. Úgy gondolom, hogy a megelőzés fontos szerepet játszik ezen a téren, hiszen nem csupán betegségek és egyéb egészségügyi szövődmények megelőzéséről van szó: a diákok felvilágosítása elsősorban az egészséges családalapítás előfeltétele.

 Miből áll ez az oktatás?

A tantárgy elsősorban preventív és felvilágosító, az alapvető cél úgy felkészíteni a fiatalokat a felnőtt életre, hogy minél kevesebb legyen a nem kívánt terhesség, a nemi betegség, hogy a fiatalok minél előbb ráébredjenek a rájuk leselkedő veszélyekre, és tudatosuljon bennük a nemi hovatartozásukkal járó szerepkör és felelősség. Kidolgoztunk egy kéziköny-tankönyvet, melynek anyagát nőgyógyász, pszichológus és járványügyi szakorvosokból álló munkacsoport állította össze, és folyamatban van egy intim szótár megjelentetése is, amelyet a második félévben kézhez kapnak azok a diákok, akik részt vesznek a projektumban.

Az oktatás iskolán belül változó, van, ahol hetente egyszer tartanak dupla órát, van, ahol heti két alkalommal egy óra keretében hallgatják a diákok a tantárgyat, de mindenféleképp a rendes tanításon belül kerül sor a szexuális nevelésre, a délelőtti váltás előtt vagy a délutáni váltás után.

Mennyire érdeklődőek a fiatalok, melyek a leggyakoribb kérdéseik?

Az órákat önkéntes, végzős egyetemisták tartják, méghozzá párban, egy orvostan- és egy pszichológushallgató. Azért döntöttünk így, mert ők korban közelebb állnak a középiskolásokhoz, és könnyebben meg tudják érteni az ő gondolkodásmódjukat, kételyeiket, ezáltal oldottabban tudnak kommunikálni. Az elején a diákok kissé tartózkodóak voltak, az idő múlásával azonban feloldódtak. Ami érdekes, hogy a gimnáziumba járó diákok nagyon magabiztosak, és úgy állnak hozzá a témához, hogy már mindent tudnak, míg a falusi környezetben élő középiskolások sokkal visszafogottabbak. Főként az első nőgyógyászati vizsgálat felől érdeklődnek, és a fiúk sem tudják, miből áll egy urológiai vizsgálat. Ezenkívül többnyire olyan kérdések foglalkoztatják őket, hogy mit is jelent szerelmesnek lenni, hogyan kell kezelni egy adott helyzetet (pl. a féltékenységet), hol a határ a két ember közötti normális viszonyban, mikor beszélünk erőszakos megnyilvánulásról és mikor agresszióról stb. Az előadók eddigi tapasztalatai szerint már két hónap után láthatóan megváltozott a diákok magatartása, nincs köztük feszültség, és éretebben gondolkodnak ezekről a dolgokról.

 Milyen témákról beszélgetnek velük az előadók?

Elsősorban a nemi betegségekről, az egészséges életmódról, az emberi és a nemi jogokról, különböző pszichológiai kérdésekről és minden olyan témáról, amelyek az egyén pszichofizikai és egészségi állapotára hatással vannak. Az előadók igyekeznek úgy felkészülni egy órára, hogy ne maradjanak kételyek, megválaszolatlan kérdések. Természetesen mindig akadnak olyan diákok, akik kissé szégyenlősebbek, az ő esetükben mindig van lehetőség arra, hogy személyesen forduljanak az előadókhoz.

Mint azt Marinika Tepić elmondta, nagyon fontos lenne, hogy a fiatalok Vajdaság-szerte egyformán részesüljenek ennek a tantárgynak az oktatásában, tekintettel arra, hogy hazánkban magas a fiatalkori terhességmegszakítások száma, hiányosak a fogamzásgátló szerek használatára vonatkozó ismeretek és magas a nemi betegségben szenvedők száma.

 

Forrás: magyarszo.com